Wat is Neurofeedback

Neurofeedback training is een nieuwe en veilige methode die rechtstreeks aan de oorzaak van gedrag en leerproblemen werkt, zonder bijwerkingen! Het leert de hersenen om het lichaam, de emoties, het cognitief functioneren en het gedrag beter te besturen. Deze resultaten zijn blijvend. Neurofeedback training helpt het centrale zenuwstelsel zo om zichzelf op natuurlijke wijze te reorganiseren en te normaliseren, waardoor men flexibeler en efficiënter kan functioneren.

Neurofeedback maakt gebruik van het vermogen van de hersenen om:

  • Te leren
  • Nieuwe verbindingen te leggen
  • Veranderingen (informatie), te signaleren en daar automatisch op te reageren met reorganisatie
  • Zichzelf te reguleren en te zoeken naar een beter natuurlijk evenwicht (renormalisatie)
  • De eenmaal aangeleerde, evenwichtigere patronen bij voorkeur toe te passen, zgn transformatie.

Het is een methode waarbij de verschillende hersengolven gemeten en weergegeven worden. Hieruit kan de trainer onder anderen zien hoe evenwichtig de energie en de activiteit in de hersengolf frequenties verdeeld is. Tevens wordt er gekeken naar het optreden van turbulenties binnen de diverse frequenties. Door eventuele turbulentie kan instabiliteit onstaan, wat kan leiden tot leer- en gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, angststoornissen en lichamelijke klachten. Tevens wordt gekeken naar de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft en een evenwichtige verdeling van de activiteit van de diverse frequenties.

Vervolgens kunnen we de hersenen, door middel van het geven van feedback, trainen om efficiënter, effectiever en evenwichtiger te functioneren. De feedback wordt gegeven door het onderbreken van een beeld- en geluidsfragment. De hersenen signaleren deze onderbreking en reageren hierop met een zelf-reorganisatie waardoor de hersengolven weer in een gewenst patroon en evenwicht komen. Op deze manier oefen je de hersenen beter te functioneren. Ook de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft wordt hierdoor sterk verbeterd.Vertonen de hersengolven een gewenst evenwichtig patroon dan spelen beeld en geluid gewoon door.

Bij Isocare wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen, zeer geavanceerd computer programma dat gebruik maakt van beelden en geluid. De training is niet inspannend of vervelend, juist ontspannend en je voelt er niets van. De apparatuur registreert alleen en koppelt via het beeld en geluid terug. Via de sensoren op het hoofd en oren worden de hersengolven gemeten. De computer berekent wanneer de hersengolven teveel turbulentie vertonen en vervolgens koppelt de computer deze informatie terug naar het beeldscherm van de patient. De gehele reorganisatie en leerproces vindt plaats op een onbewust niveau.