ADHD

De letters ADHD staan voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een engelstalige term die verwijst naar bepaalde kenmerken in het gedrag.

Attention Deficit duidt op het feit dat er problemen kunnen zijn met het vasthouden van de aandacht. Er is sprake van concentratieproblemen in de vorm van het slechts korte tijd kunnen concentreren of doelgerichte aandacht kunnen richten.

Hyperactivity duidt op de aanwezigheid van hyperactiviteit, deze kinderen zijn heel druk en beweeglijk, zowel in het hoofd als in hun lichaam.

Kinderen met ADHD of dyslexie denken vaak in beelden, niet in woorden. Zij kunnen veel sneller denken en asocieren. Een ander probleem is dat hoe meer het kind zich probeert te concentreren, hoe moeilijker het lezen wordt. Ontspannen en plezierig omgaan met het leren lezen is daarom heel belangrijk.

Zowel bij ADHD als bij dyslexie ligt de oorzaak van de problemen in het optreden van turbolentie en instabiliteit in diverse hersengolf frequenties.

Kenmerken ADHD kinderen

 • Algemeen normaal tot boven gemiddeld intelligent
 • Ondanks intelligentie toch leerproblemen
 • Eventueel dyslexie of dyscalculie
 • Beeld denken
 • Moeilijk stil kunnen zitten
 • Concentratie problemen
 • Prikkel gevoelig
 • Impulsief (eerst doen, dan denken)
 • Sensomotorische problemen, vaak vallen, onhandig, etc.
 • Zien geen gevaar
 • Moeite met veranderingen
 • Moeite met autoriteit, accepteren alleen dat waar ze zelf ook achter kunnen staan
 • Geen rem op emoties en gedrag
 • Moeite met onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid
 • Geen zicht op eigen functioneren
 • Overgevoelig voor (voedsel) allergieën
 • Sociaal emotionele problemen
 • Chaotisch
 • Veel aandacht nodig, eisen aandacht op
 • Behoefte aan structuur
 • Zien zelf geen grenzen, zoeken deze op bij anderen
 • Communiceren vaak met dieren
 • Slecht inslapen, doordat gedachten doorgaan

De huidige hulpverlening voor kinderen met ADHD bestaat voornamelijk uit het geven van medicijnen, zoals ritalin of zelfs anti-depressiva. Het doel hiervan is de kinderen een meer aangepast en minder impulsief gedrag te laten vertonen. Zonder genezing, maar met bijwerkingen. De oorzaak van de problemen in de hersenen wordt echter niet structureel aangepakt.

Mogelijk verstoringen in het hersengolf patroon bij ADHD, PDD-NOS en Asperger

Instabiliteit en turbulentie in de laagfrequente theta golven. Theta golven zijn de hersengolven van het onderbewustzijn. Gevolg is dat de persoon er even niet helemaal bij is en moeite heeft met de aandacht te focussen.
Istabiliteit en turbulentie in de alpha golven, met name als de ogen geopend zijn. Dit verhindert een alert functioneren.
Beide laagfrequente golven dienen in waaktoestand niet te overheersen, het veroorzaakt eigenlijk continu een soort slaap/waak toestand. Je bent er niet helemaal bij, kunt je moeilijk concentreren, dingen missen of vergeten, dagdromen en handelen vanuit het onderbewuste zonder daar eerst over na te denken.

Instabiliteit en turbulentie in de hersengolven die te maken hebben met de sensomotorisch ritme (SMR). SMR heeft alles te maken met het cognitief functioneren, het functioneren van de zintuigen, perceptie en ruimtelijk bewustzijn. Dit heeft tot gevolg dat er meestal ook problemen ontstaan op cognitief gebied en sensomotorisch bewustzijn.

 • Instabiliteit en turbulentie in de lage beta golven. Dit heeft tot gevolg dat er niet rustig en geconcentreerd kan worden nagedacht.
 • Instabiliteit in de hoge beta golven. Dit heeft tot gevolg dat er opeens sprake kan zijn van paniek, opwinding, spanning, hyperactiviteit en emotionele ontladingen.
 • Onevenwichtig patroon in activiteit van rechter en linker hersenhelft.

Deze turbulenties en instabiliteit in de hersengolven veroorzaakt de hyperactiviteit, emotionele instabiliteit, concentratie stoornissen, cognitieve stoornissen en sensomotorische problemen.

Tips bij opvoeding en begeleiding

 • In de eerste plaats komt liefde, waardering en respect voor wie zij zijn en geef hen het gevoel dat ze welkom zijn.
 • Biedt veiligheid en geborgenheid en geef het kind op tijd een complimentje, een aai over zijn bol en/of een welgemeende knuffel.
 • Zorg dat het kind zich gezien en gewaardeerd voelt.
 • Zet kinderen in hun kracht door een positieve benadering. Haal ze niet uit hun kracht door hen het gevoel te geven dat er iets mis is met hen of dat ze niet goed genoeg zijn.
 • Liefdevol oogcontact kan op afstand hetzelfde effect hebben als een knuffel. Kijk het kind dan recht in de ogen (m.n. links, dan maakt u rechtstreeks contact met de ziel).
 • Neem altijd zijn/haar gevoelens serieus.
 • Ben oprecht in uw eigen gevoelens, als u boos of verdrietig bent ontken dit dan niet. Uw kind voelt feilloos aan dat u een tegenstrijdige boodschap geeft en begrijpt dit niet.
 • Als uw kind vertelt over dromen of vroegere levens, het zien van aura’s of andere dingen die u misschien niet kunt plaatsen neem hem dan serieus. Als u hier zelf niet mee om weet te gaan schakel dan een goede (nieuwe tijds)-therapeut in.
 • Structuur bieden, elke dag op een vaste tijd eten, naar school, naar bed. Bouw een dagelijks terugkerende routine in.
 • Structuur aanleren b.v. leren opruimen, eerst samen met het kind opruimen, dingen op een vaste plaats opbergen, etc.
 • Regels en het waarom bespreken en afspraken in overleg met het kind.
 • Straffen helpt niet! Belonen van gewenst gedrag wel. Bijvoorbeeld gewenst gedrag levert een aantal extra minuten computeren op.
 • Uitstapjes of het vieren van verjaardagen altijd een dag of aantal uren van te voren bespreken, zodat het kind er niet opeens mee overvallen wordt en het de tijd heeft zich hierop in te stellen. Verassingen kunnen helemaal verkeerd uitpakken.
 • Zorg dat het kind over en ruimte beschikt waar het even tot rust kan komen als dat nodig is.
 • Televisie kijken beperken en selectief laten kijken, en zeker geen geweld!
 • Scherm uw eigen computer en televisie af voor niet-kindvriendelijke programma’s.
 • Computerspelletjes kunnen heel ontspannend werken, juist door te focussen op het spel komt hun chaotisch brein meer tot rust. Bovendien wordt als bijkomstig voordeel de fijne motoriek geoefend. Ook hier geldt de regel: met mate en selectief, dus geen agressieve spelletjes.
 • Als er door onhandigheid bijvoorbeeld iets omgestoten wordt, wordt dan niet boos, maar ruim het samen met uw kind op.
 • Haal het beste in je kind naar boven, kijk waar hij/zij goed in is en benadruk dat. Dit beïnvloedt het zelfbeeld positief.
 • Zet het kind in zijn eigen kracht, bevestig het en geef het een taak waarvan je weet dat hij/zij het aan kan.
 • Geef ruimte voor de nieuwe mogelijkheden en inzichten in plaats van het opdringen van oude waarden.
 • Minimaal 1 uur voor het slapen gaan de televisie uitdoen. Zelf ook niet meer naar het journaal kijken, want het kind kijkt toch mee.
 • Het kind moet de tijd krijgen om tot rust te komen voor het slapen gaan. Rustige muziek, samen de dag doorspreken of (voor)lezen helpen hierbij.
 • Geef het kind de ruimte om zijn eigen , bijzondere persoonlijkheid te worden onder uw liefdevolle begeleiding.