Trainingen

Neurofeedback training is een techniek om hersenen te trainen de emotionele, fysieke en mentale functies beter te reguleren, zonder gebruik te maken van medicijnen. De hersenen vervullen een centrale rol in het besturen van ons lichaam. De hersenfunctie heeft dus grote invloed op ons gehele functioneren. Wanneer de hersenen een meer evenwichtig en stabiel patroon vertonen, kunnen vele lichamelijke, psychische en emotionele symptomen verminderen en/of verdwijnen. 

De cliënt zit ontspannen een film te kijken. De computersoftware registreert via vijf sensoren op het hoofd de activiteit van de verschillende hersengolven met behulp van een EEG (Electro Enchephalo Gram).

Wanneer ergens in de hersenen een instabiliteit optreedt, wordt direct door het systeem een feedback moment gegenereerd. Dit feedback moment houdt in dat het beeld en geluid van de film voor zeer korte tijd worden onderbroken.

De hersenen reageren automatisch en onbewust op natuurlijke wijze op deze informatie. Deze reorganiseren zichzelf  naar een stabieler hersenpatroon. Overactiviteit wordt ingeperkt, te weinig wordt activiteit gestimuleerd, et cetera.

Een behandeling inclusief training duurt ongeveer een uur. De training is niet inspannend, vervelend of pijnlijk. Na voldoende trainingen, afhankelijk van de klacht en de ernst ervan, zijn de resultaten blijvend.

De training is non-invasief, wat wil zeggen dat er niets het lichaam in gaat, er worden dus geen impulsen de hersenen ingestuurd. De feedback wordt gegeven via zintuiglijke waarneming (ogen, oren). Hierdoor valt neurofeedback onder de noemer natuurgeneeskunde of alternatieve therapie. Het lichaam, de hersenen doen het uiteindelijk zelf!

Neurofeedback training herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft.

Er wordt gebruik gemaakt van de basiseigenschappen van de hersenen, zoals het natuurlijke zelforganiserende en zelfregulerende vermogen en het vermogen om onderling interne nieuwe verbindingen te leggen.