Medicatie en Neurofeedback

In de medische wereld wordt snel naar de ‘vertrouwde’ behandeling met medicijnen gegrepen, zoals bijvoorbeeld Ritalin, Concerta of Prozac.  Hierbij zal de medicatie veelal  levenslang genomen moeten worden om de symptomen te bestrijden, terwijl er geen genezing plaatsvindt!

Neurofeedback is het alternatief, dat zonder medicatie uitstekende resultaten behaalt. Er zijn  goede weten-schappelijke resultaten behaald, waarbij cliënten met  medicijnen konden stoppen. 

U hoeft niet eerst te stoppen met eventuele medicijnen om neurofeedback trainingen te ondergaan. In de loop van de behandelingen zult u meestal merken dat de dosis medicijnen omlaag  kan. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de behandelend arts/therapeut.